Dansk Musiker Forbunds fagblad Musikeren har bragt en fin artikel om ReelTrak, i den seneste udgave af bladet, på side 48-49.

Læs ReelTrak artiklen i Musikeren her